Till toppen
Vill du handla i Vikingsshoppen? Den är öppen under kansliets öppettider samt matchdagar! Varmt välkommen!
Valberedningens förslag till styrelse 2023/24!

Valberedningens förslag till styrelse 2023/24!

Publicerat

Under våren har Nybro Vikings valberedning, beståendes av Peter Aro, Claes Borg och Per-Erik Åberg, arbetat med att formera kommande säsongs styrelse. Efter flera möten med såväl nuvarande styrelse som tilltänkta styrelsemedlemmar kan valberedningen nu presentera ett förslag till ny styrelse för säsongen 2023/2024.

De senaste åren har det varit ytterst liten omsättning i styrelsen vilket i sin tur inneburit att man kunnat arbeta långsiktigt, tillsammans med kansliet. Inför kommande säsong väljer Hannah Lundberg samt Pär Knutsson att lämna styrelsen. Sedan tidigare står det klart att Kim Ahlqvist lämnat styrelsen. I övrigt har samtliga styrelsemedlemmar meddelat valberedningen att man ställer upp för omval.

Med detta som bakgrund har valberedningen arbetat med att ersätta de tre styrelseplatserna och kommer vid årsmötet den 8 juni 2023 att föreslå att styrelsen fortsatt består av nio styrelseledamöter.

Summering av valberedningens arbete
Valberedningen inledde arbetat med kommande verksamhetsårs styrelse genom intervjuer med nuvarande styrelsemedlemmar. Därefter stod det klart att Hannah Lundberg och Pär Knutsson inte ställde upp för omval. Sedan tidigare hade Kim Ahlqvist avgått som ordförande för en tjänst som klubbdirektör. Valberedningens inställning har sedan dess varit att ersätta de tre avgående ledamöterna med tre nya ledamöter.

Valberedningen föreslår därför Johanna Stensson, Caroline Turkowitch samt Fredrik Andersson som nya styrelseledamöter i styrelsen.

Kort om Johanna Stensson
Johanna Stensson har en gedigen bakgrund inom ekonomi och har bland annat varit ekonomichef på Nybro Energi, Öhmangruppen och Axcell. Hon kommer närmast från ett uppdrag som vd på Ålem Energi men arbetar nu på Orranäs glasbruk i väntan på nytt uppdrag som startar från och med augusti och som gör det möjligt att ta sig an ett styrelseuppdrag i Nybro Vikings.

Kort om Caroline Turkowith
Caroline Turkowitch har liksom Johanna en stor kompetens inom ekonomi och har bland annat arbetat på Deloitte som revisor. Hon har även arbetat som ekonomichef på Örsjö Belysning. Idag arbetar Caroline som COO på LW Fastigheter i Kalmar.

Kort om Fredrik Andersson
Fredrik Andersson är en av ägarna i familjeföretaget Maskinaffären i Nybro som utvecklats till en föregångare i branschen. Familjen har bland annat vunnit priset ”Årets företagare i Nybro (2013). Fredrik har varit med under större delen av Maskinaffärens tillväxtresa vilket ligger till gagn för Nybro Vikings i den resa vi befinner oss i. Med Fredriks kompetens inom kommersialisering stärks denna del i styrelserummet.

Valberedningens förslag till styrelse 2023/2034
Omval av Ordförande, 1 år: Kerny Johansson
Omval av ledamöter, 2 år: Carl-Oscar Carlsson (Vice ordförande), John Harmander.
Omval av ledamöter, 1 år: Märit Truuts, Johan Gunnarsson, Roland Johansson.
Nyval av ledamot, 1 år: Johanna Stensson, Caroline Turkowitch, Fredrik Andersson.

Som revisor föreslås omval på Joachim Nilsson, Deloitte.

Vid frågor till Valberedningen, kontakta Peter Aro (070 321 21 45), Claes Borg (070 572 35 40) eller Per-Erik Åberg (070 658 08 21).