Till toppen
Nybro VikingsNybro
Vikings IF

Supporterspelaren

119350 kr

200000 kr

Bidra till Nybro Vikings U- och J-verksamhet via Vikingskronan som går av stapeln den 26 februari. Anmälan finns här: Vikingskronan 2022/2023
Valberedningens förslag till styrelse 2021/2022

Valberedningens förslag till styrelse 2021/2022

Publicerat

Nybro Vikings valberedning, beståendes av Peter Aro, Claes Borg och Per-Erik Åberg, inledde arbetet med att formera kommande års styrelse i januari. Efter möten med nuvarande och tänkbara nya styrelsemedlemmar kan valberedningen nu presentera ett förslag till styrelse för säsongen 2021/2022.

Valberedningens förslag är att styrelsen sitter kvar och blir oförändrad. Med detta som bakgrund har valberedningen nu avslutat sitt uppdrag och kommer vid årsmötet den 9 juni 2021 att föreslå nedanstående val till styrelse. Valberedningen föreslår att styrelsen för det kommande året består av 9 styrelseledamöter.

Förslag till styrelse 2021/2022:
Omval av Ordförande, 1 år: Kim Ahlqvist
Omval av ledamöter 1 år: Märit Truuts, Johan Gunnarsson, Hannah Lundberg och Pär Knutsson

Utöver dessa är Kerny Johansson (Vice ordförande), Roland Johansson (Ledamot), Tobias Svanström (Ledamot) och Carl-Oscar Carlsson (Ledamot) valda till årsmötet 2022.

Som revisor föreslås omval på Joachim Nilsson, Deloitte.

Vid frågor till Valberedningen, kontakta Peter Aro (070 321 21 45), Claes Borg (070 572 35 40) eller Per-Erik Åberg (070 658 08 21).