Till toppen
Nybro VikingsNybro
Vikings IF

Senaste tweet

Publik

Halva Potten Prenumeration

Nybro Vikings IF anordnar ett Halva Potten-lotteri med dragning en gång i månaden. Inbetalning sker till föreningens bankgironummer och efter dragningen som sker i slutet av varje månad läggs vinstnummerna upp på föreningens hemsida. Det är fyra vinnare varje månad och utbetalningen sker till vinnarnas konto direkt efter dragningen. Om du är intresserad av att vara med i Halva Potten Prenumeration kan du kontakta kansliet, 0481 – 140 71.

Vinstnr
Januari 2020 – Nr 138, Nr 210, Nr 264, Nr 286
Februari 2020 – Nr 113, Nr 175, Nr 267, Nr 274
Mars 2020 – Nr 45, Nr 57, Nr 274, Nr 286
April 2020 – Nr 54, Nr 162, Nr 228, Nr 267
Maj 2020 – Nr 166, Nr 184, Nr 215, Nr 248
Juni 2020 – Nr 60, Nr 72, Nr 232, Nr 259
Juli 2020 – Nr 13, Nr 60, Nr 99, Nr 138 och Extrapris från Grattes på Nr 287
Augusti 2020 – Nr 17, Nr 105, Nr 232, Nr 234 och Extrapris från Grattes på Nr 239
September 2020 – Nr 13, Nr 72, Nr 175, Nr 239 och Extrapris från Grattes på Nr 261
Oktober 2020 – Nr 57, Nr 120, Nr 129, Nr 166 och Extrapris från Grattes på Nr 2
November 2020 – Nr 18, Nr 62, Nr 181, Nr 196 och Extrapris från Grattes på Nr 6
December 2020 – Nr 27, Nr 34, Nr 52, Nr 261 och Extrapris från Grattes på Nr 54
Januari 2021 – Nr 73, Nr 77, Nr 123, Nr 209 och Extrapris från Grattes på Nr 7
Februari 2021 – Nr 48, Nr 62, Nr 240, Nr 264 och Extrapris från Grattes på Nr 259
Mars 2021 – Nr 62, Nr 79, Nr 173, Nr 186 och Extrapris från Grattes på Nr 184
April 2021 – Nr 151, Nr 156, Nr 234, Nr 241 och Extrapris från Grattes på Nr 87