Till toppen
Vill du handla i Vikingsshoppen? Den är öppen under kansliets öppettider samt matchdagar! Varmt välkommen!
Fair Future

Så gör vi skillnad

Föreläsning i klassrummen
Ishockeyspelare och ledare besöker elever i årskurs fyra och i årskurs sex.

I årskurs fyra kommer vi bland annat att prata värdegrund. Hur är man en god kamrat? Hur vill var och en bli bemötta av sina kompisar? Vilken känsla vill man ha i klassrummet? Hur tar man sig dit? Våra spelare och ledare pratar också utifrån egna erfarenheter.

I årskurs sex kommer vi att prata om att ta avstånd från våld, mobbning, diskriminering, näthat, rasism, alkohol och droger. Eleverna engageras i diskussioner kring ämnet och får ventilera sina egna tankar och erfarenheter.

Spelarna kommer i varje klass även att hålla i en fysisk aktivitet för att inspirera till att öka den fysiska aktiviteten hos barn och unga vilket i sig kan leda till en bättre psykisk och fysisk hälsa.

Efter att ha deltagit i Fair Futures föreläsningar i klassrummen får barnen ett kontrakt som de skriver under. Detta visar att de är ambassadörer för Fair Future. Fair Futures ambassadörer får också en T-shirt som representerar deras ställningstagande.

Förebilder på skolgården
Hur kan man göra alla delaktiga? Hur rör vi oss och har roligt på samma gång? Varför är fysisk aktivitet bra? Ishockeyspelare från Nybro Vikings kommer och besöker årskurs fyra och årskurs sex under en lunchrast och håller i en fysisk aktivt. Lunchrasten inleds med information och diskussion. Därefter genomförs en aktivitet för att uppmuntra till rörelseglädje.

Vi vandrar för framtiden
För Nybro Vikings är det självklart att vara närvarande i samhället och ute på stan. Vi vill vara engagerade i våra barn och ungdomars uppväxt. Vi vill verka för att våra ungdomar skjuter upp sin
alkoholdebut, säger nej till droger och tar avstånd från våld och mobbning. Det gör vi bäst genom att finnas där våra ungdomar finns. Därför kommer Nybro Vikings nattvandra vid större evenemang och högtider. Vi vandrar för framtiden.

Vi samarbetar med Friends
Varje år anordnar Nybro Vikings en insamling till välgörenhetsorganisationen Friends i samband med en av representationslagets matcher. Friends arbetar utan vinstsyfte och vill skapa en värld utan mobbning. Inget barn ska somna ledsen, vakna med ångest eller gå hemifrån med en klump i magen. Alla barn ska få känna sig älskade och respekterade. Genom att anordna en
nsamling till Friends bidrar vi som förening och ger näringsliv och publik möjligheten att vara med och påverka barns och ungas uppväxtvillkor.

Ungdomsfond
Nybro Vikings kommer att avsätta 2 procent av alla intäkter genom Fair Future i en ungdomsfond. Tillgångarna i fonden ska direkt, eller indirekt, hjälpa barn och ungdomar upp till 18 år ekonomiskt. Syftet med fonden är att barn ska kunna dela gemenskapen med sina kamrater i hockeyföreningen på fritiden, oavsett social situation. Barn och ungdomar kommer kunna söka hjälp med ersättning för exempelvis cupavgift, medlemsavgift, träningskläder och annan utrustning. Det högsta belopp man kan ansöka om är 3 000kr. Tillgångarna kan också användas till utbildning för ledare i föreningen. Nybro Vikings styrelse behandlar ansökan.

Inkludering
Nybro Vikings vill vara en förening för alla. Därför vill vi motivera och inspirera de barn som idag står lite längre ifrån vår förening. Vi kommer därför fokusera insatserna lite mer på de barn som befinner sig i socialt utsatta områden där vi också vet att risken är störst att hamna i utanförskap. I dessa områden kommer vi att göra fler skolbesök och motivera till mer fysisk aktivitet.

Integration
Vi vill skapa förutsättningar för en god integration. Nybro Vikings vill genom Fair Future bidra till att barn från olika platser möts genom Fair Futures aktiviteter.

En jämställd förening
Nybro Vikings vill verka för att fler tjejer ska spela ishockey. Vi vill att fler tjejer ska börja utöva sporten samt arbeta för att vi inte tappar de som redan är utövare. Nybro Vikings kommer därför en gång om året att anordna en prova på-dag där vi vänder oss till tjejer. En dag med isträning, inspiration och gemenskap.

Nästa hemmamatch

Fredag 18 Augusti
18:00

Nybro Vikings - Kristianstads IK

Kalender

Augusti

16 onsdag 19:00
Västerviks IK – Nybro Vikings
Träningsmatch

18 fredag 18:00
Nybro Vikings – Kristianstads IK
Träningsmatch

22 tisdag 19:00
Nybro Vikings – Västerviks IK
Träningsmatch

25 fredag 19:00
Tingsryds AIF – Nybro Vikings
Träningsmatch

September

1 fredag 18:00
Kristianstads IK – Nybro Vikings
Träningsmatch