Till toppen
Nybro VikingsNybro
Vikings IF

Supporterspelaren

119350 kr

200000 kr

Bidra till Nybro Vikings U- och J-verksamhet via Vikingskronan som går av stapeln den 26 februari. Anmälan finns här: Vikingskronan 2022/2023
Årsmötet 2021 genomfört – Här följer en sammanfattning

Årsmötet 2021 genomfört – Här följer en sammanfattning

Publicerat

Det var ett 30-tal föreningsmedlemmar som samlades under onsdagskvällen i Liljas Arena för Nybro Vikings IFs årsmöte. Nedan följer en sammanfattning!

Det var, likt föregående årsmöte, en speciell kväll då vi fortsatt lever med coronapandemin och dess restriktioner. Alla medverkande visade fin respekt mot varandra och höll avstånd enligt de restriktioner som finns. Kvällen började med att Styrelseordförande Kim Ahlqvist hälsade alla varmt välkomna till årsmötet och informerade kort om det gångna verksamhetsåret 2020/2021.

Årsmötet öppnades och Stig Davidson valdes till årsmötesordförande och till hans hjälp som sekreterare valdes Rasmus Aro. Sedvanliga årsmötesförhandlingar avklarades och föreningen visade ett resultat om 1 126 892 kronor vilket betyder att föreningen har ett eget kapital om 2 024 096 kronor. Valberedningens förslag till styrelse röstades igenom. Till ordförande valdes Kim Ahlqvist (omval). Till styrelseledamöter valdes Märit Truuts (omval), Johan Gunnarsson (omval), Hannah Lundberg (omval) och Pär Knutsson (omval). Utöver dessa är även Kerny Johansson (Vice ordförande), Roland Johansson (Ledamot), Tobias Svanström (Ledamot) och Carl-Oscar Carlsson (Ledamot) valda till årsmötet 2022. Till valberedning valdes Peter Aro, Claes Borgh och Per-Erik Åberg, samtliga omval. Joachim Nilsson från Revisionsbyrån Deloitte omvaldes som revisor. Ett hederspris delades ut under kvällen, Inge Adolfssons Hederspris som instiftades av Glenn Adolfsson att dela ut till den medlem som utfört en extraordinär insats för föreningen gick till Carola Täck för sina stora insatser under säsongen i och med pandemin.

När årsmötet avslutades stod det ytterligare ett par punkter på programmet. Klubbchef Rasmus Aro och Huvudtränare Mikael Tisell gick igenom lagbygget inför kommande säsong och svarade på frågor kring detta. Ordförande Kim Ahlqvist berättade om styrelsens arbete under året och svarade på frågor även han. Kim Ahlqvist och Rasmus Aro berättade också om den juniorsatsning som är satt i bruk. Märit Truuts och Pär Knutsson berättade också om föreningens ungdomsverksamhet.

Nybro Vikings vill rikta ett Stort Tack till alla medlemmar och Tillsammans är vi starka!