Till toppen
Nybro VikingsNybro
Vikings IF

Supporterspelaren

109200 kr

200000 kr

Vikingsshoppen i Liljas Arena håller öppen vardagar 09.00 - 15.00! Vid annan önskad tid för att handla i shoppen kontakta Nybro Vikings kansli, tel 0481 - 140 71. Passa på att köpa julklapparna hos Nybro Vikings! Varmt Välkomna!
Agenda för Årsmötet 2022

Agenda för Årsmötet 2022

Publicerat

Agenda Årsmöte Nybro Vikings IF onsdag 8 juni 2022 kl. 18.00
1. Styrelseordförande och Klubbchef hälsar välkommen samt informerar om verksamhetsåret 2021/2022.
2. Överraskning! Nybro Vikings presenterar en spelare till säsongen 2022/2023.
3. Årsmötet inleds, se separat Föredragningslista för Årsmöte.
4. Nybro Vikings IF – Information om verksamheten.
5. Nybro Vikings bjuder på fika och säljer medlems- och säsongskort.

Föredragningslista Årsmöte Nybro Vikings IF onsdag 8 juni 2022
1. Öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Val av justeringspersoner tillika rösträknare
4. Fastställande av röstlängd
5. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst
6. Fastställande av dagordning
7. a) Styrelsens Verksamhetsberättelse
b) Styrelsens Förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)
8. Revisorns berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av medlemsavgift
11. Val av:
a) Ordförande och Vice ordförande för en tid av ett år
b) Styrelseledamöter för en tid av ett år
c) Val av revisor för en tid av ett år
d) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en utses som ordförande
e) Beslut om val av ombud SDF-möten (och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud)
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
13. Övriga frågor
14. Hederspriser, avtackningar mm.
15. Mötet avslutas