Till toppen
Nybro VikingsNybro
Vikings IF

Senaste tweet

Valberedningens förslag till Styrelse 2017/2018

Valberedningens förslag till Styrelse 2017/2018

Publicerat

Tisdag den 13 juni kl. 18.00 kallar Nybro Vikings IF sina medlemmar till årsmöte på Arenahyllan (Nya Vipen) i Liljas Arena. Nu presenterar valberedningen sitt förslag till styrelse i Nybro Vikings IF 2017/2018.

Krister Engdahl, Styrelseordförande (omval)
Henric Gustavsson, vice ordförande (omval/nyval)
Märit Truuts (omval)
Susanne Lundberg (omval)
Lars-Gunnar Hellström (omval)
Per Wallin (omval)
Oscar Pettersson (nyval)
Kim Ahlqvist (nyval)
Daniel Holm (nyval)
Anders Westring (nyval)

Markus Lund och Gunnel Hübinette lämnar styrelsen och vi tackar för deras insatser. Vid årsskiftet lämnade också Rasmus Aro sin plats i styrelsen då han blev anställd i föreningen som Klubbchef.

Som revisor föreslås Juhani Nordström (omval). Till årsmötesordförande föreslås Pigge Gustavsson.