Till toppen
Nybro VikingsNybro
Vikings IF

Supporterspelaren

23501 kr

200000 kr

Valberedningens förslag till årsmötet

Valberedningens förslag till årsmötet

Publicerat

Valberedningen föreslår tre nya ledamöter och en lite förändrad organisation. I dag är Nybro Vikings en div. 1 klubb men med ambitioner att åstadkomma förbättringar med ett bättre representationslag och att utveckla ungdomsverksamheten från grunden. Förutsättningarna finns med en ombyggd Ishall, goda publiksiffror som kan öka och Nybro Vikings varumärke.

Förändrad organisation.
De förtroendevalda styrelseledamöterna ska på sin fritid styra verksamheten i föreningen det är ett tungt arbete, vi föreslår därför att ansvaret för olika verksamheter i föreningen delas upp på dels en ledningsgrupp om tre personer dels på styrelsen. Man behöver också rekrytera ännu fler som kan ta på sig uppgifter i föreningen. För att beskriva omfattningen av de arbetsuppgifter som finns i Nybro Vikings har vi listat en del av de ansvarsområden och uppgifter som måste genomföras under verksamhetsåret.

Vårt förslag är att årsmötet beslutar utse ordförande och två vice ordförande att utgöra ledningsgrupp i föreningen och ytterligare fem ledamöter.

Styrelsen kompletterar sedan arbetsbeskrivningar för personalen kopplade till föreningen uppgifter.

Valberedningens förslag till styrelse!

Ordförande Tommy Håkansson (omval)
Vice ordförande Magnus Hammarstedt (omval)
Vice ordförande Oskar Fransson (nyval tidigare i styrelsen)
Märit Truuts (omval)
Niklas Ekander (omval)
Lars Gunnar Hellström (nyval)
Markus Lund (nyval)
Fredrik Erikson(nyval)

Listning av arbetsuppgifter i Nybro Vikings.

För att årsmötet ska se hur många uppgifter som finns i vår hockeyförening har vi försökt lista dessa. Vi kan ha missat några och det kan komma till nya under året men det är bl. a. dessa som styrelsen har att fördela.

– Ekonomi.
– Marknad/sponsring.
– Personalansvar.
– Sportgruppen/ A-laget och material.
– Ansvar för protokoll och minnesanteckningar.
– Kontakter med Smålandshockeyn, Hockeyettan och Sv. Hockeyförbundet.
– Frukostmöten och liknande aktiviteter.
– Arrangemang och samarbete med andra organisationer.
– Matchverksamheten i Ishallen.
– Försäljningen i Ishallen
– Försäljning av sitt och entré.
– Medlemsrekryteringen.
– Ungdomsverksamheten.
– Juniorverksamheten
– Företagsmatchen (1-2 kronan)
– Lotterier.
– Särskilda aktiviteter i Ishallen som Ladies night.
– Försäljning av supporterprylar.
– Målgrisen, halva potten och liknande aktiviteter.
– Kontakt med Idrottens Bingo (föreningen delägare)
– Kontakt med supporterklubben.
– Information till medlemmarna, sponsorerna och press.
– Hemsidan

För valberedningen

Stig Davidson
070-638 26 74

Juhani Nordström
076-88 101 03