Till toppen
Nybro VikingsNybro
Vikings IF

Supporterspelaren

23501 kr

200000 kr

Pressmeddelande: Nybro Vikings lanserar Samhällsprojektet Fair Future

Pressmeddelande: Nybro Vikings lanserar Samhällsprojektet Fair Future

Publicerat

Nybro Vikings vill ta ett större samhällsansvar. Sedan årsskiftet har vi därför arbetat med ett samhällsprojekt vars namn är Fair Future. Fair Future är ett långsiktigt projekt föreningen ska arbeta med och där vi har vår tro att det ska växa ytterligare med tiden. Projektet riktar sig mot barn och ungdomar för att skapa ett mer inkluderande och tryggare samhälle för alla, men framförallt för våra barn och ungdomar. Detta genom att möta dem på deras egen arena.

Barnen och våra ungdomar är vår framtid och Nybro Vikings vill vara med och bidra till att de blir goda samhällsmedborgare och får en bättre och hoppfullare framtid. Vi ser en stor potential i att kunna bidra till en förändring och göra en insats. Vår uppfattning är att samhällsklimatet blir hårdare gällande hur man bemöter varandra i ord och handling, inte minst på sociala medier. Den psykiska ohälsan ökar bland barn- och ungdomar. Många befinner sig ett utanförskap. Alkoholdebuten sjunker i åldrarna och droger är ett samhällsproblem.

Detta vill vi vara med och ändra på! Tillsammans kan vi göra skillnad. En liten insats kan leda till en stor positiv förändring i en persons liv.

Genom Fair Future vill vi motverka mobbning, utanförskap, rasism, diskriminering, näthat, våld och psykisk ohälsa, men även stimulera till mer fysisk aktivitet. Vi vill också främja integration, inkludering, jämlikhet och jämställdhet. Genom samverkan mellan Nybro Vikings, skolan, näringslivet och samhället kan vi skapa bättre förutsättningar för en god framtid för fler barn och ungdomar.

Så här ska vi göra skillnad för våra barn och ungdomar

Föreläsning i klassrummen

Ishockeyspelare och ledare besöker elever i årskurs fyra och i årskurs sex för anpassad ”föreläsning” med värdegrunden i fokus.

Förebilder på skolgården

Hur kan man göra alla delaktiga? Hur rör vi oss och har roligt på samma gång? Varför är fysisk aktivitet bra? Ishockeyspelare från Nybro Vikings kommer och besöker årskurs fyra och årskurs sex under en lunchrast och håller i en fysisk aktivitet. Lunchrasten inleds med information och diskussion. Därefter genomförs en aktivitet för att uppmuntra till rörelseglädje..

Vi vandrar för framtiden

I Nybro vandrar flera organisationer idag. Nybro Vikings ser sig som en aktör som tillsammans med andra ska nattvandra vid större evenemang och högtider.

Vi samarbetar med Friends

Varje år anordnar Nybro Vikings en insamling till välgörenhetsorganisationen Friends i samband med en av representationslagets matcher.

Ungdomsfond

Nybro Vikings kommer att avsätta 2 procent av alla intäkter genom Fair Future i en ungdomsfond. Tillgångarna i fonden ska direkt, eller indirekt, hjälpa barn och ungdomar upp till 18 år ekonomiskt. Syftet med fonden är att barn ska kunna dela gemenskapen med sina kamrater i hockeyföreningen på fritiden, oavsett social situation.

Inkludering

Vi kommer därför fokusera insatserna lite mer på de barn som lever i socialt utsatta områden där vi också vet att risken är störst att hamna i utanförskap.

Integration

Vi vill skapa förutsättningar för en god integration. Nybro Vikings vill genom Fair Future bidra till att barn från olika platser möts genom Fair Futures aktiviteter. Fair Future kommer också fokusera insatserna mot de barn som lever i socialt utsatta områden där integration är viktigt för att bli en del av samhället.

En jämställd förening

Nybro Vikings vill verka för att fler tjejer ska spela ishockey. Vi vill att fler tjejer ska börja utöva sporten samt arbeta för att vi inte tappar de som redan är utövare.

Fair Friend och Fair Företagare

Varje barn vi möter genom projektet och som deltar i Fair Futures värdegrundsutbildning i klassrummet får möjlighet att bli en av Fair Futures barnambassadörer, en Fair Friend. En Fair Friend blir man genom att underteckna ett diplom vars innehåll innebär att vara en bra kompis i ord och i handling på skolgården, på fritiden, i klassrummet och på sociala medier. Genom det skapar vi en bra miljö och en god framtid för oss alla.

Föreningen ser sig som en viktig spelare i samhället och utökar nu vårt samhällsansvar. Föreningen vill tillsammans med näringsliv, kommun, skolor och övriga aktörer skapa en tryggare region för våra barn och ungdomar. Vi vill öka antalet medlemmar i idrottsrörelsen, detta för att föreningslivet i sig är en positiv kraft som bidrar till att uppfostra barn och ungdomar till att bli goda medmänniskor och samhällsmedborgare. Parallellt med detta behöver vi ett näringsliv vars vilja är att stötta vår satsning och bli en Fair Företagare. Som Fair Företagare är man med och påverkar samt hjälper till att skapa förändring för våra barn och ungdomar. Vår tro är att alla företag ställer sig bakom detta och vill bli certifierade Fair Företagare.

All information om Fair Future hittar du genom att Klicka här!

Här hittar du Fair Futures broschyr och projektbeskrivning