Till toppen
Nybro VikingsNybro
Vikings IF

Senaste tweet

Topp

Kallelse till Årsmöte torsdag 11 juni

Kallelse till Årsmöte torsdag 11 juni

Publicerat

Nybro Vikings IF kallar föreningens medlemmar att delta på årsmötet som hålls i Liljas Arena torsdagen den 11 juni kl. 18.00.

Mötet kommer att hållas i rinken (på plattan) för att ha ett stort område att verka på och kunna sitta med brett mellanrum. Vi kommer givetvis att ta hänsyn till de restriktioner som finns gällande Coronapandemin och det kommer i år endast att bli sedvanligt årsmöte, inget extra program eller fika som vi anordnat i samband med våra årsmöten de senaste åren.

På programmet står traditionsenliga årsmötesförhandlingar bestående av:

– Verksamhetsberättelse
– Förvaltningsberättelse
– Revisionsberättelse
– Val av styrelse
– Ansvarsfrihet
– Information från styrelsen
– Information om spelartrupp, ungdoms- och juniorverksamheten

Varmt Välkomna!

Krister Engdahl
Styrelseordförande