Till toppen
Nybro VikingsNybro
Vikings IF

Supporterspelaren

79786 kr

200000 kr

Årsmötet 2020 genomfört – Här följer en sammanfattning

Årsmötet 2020 genomfört – Här följer en sammanfattning

Publicerat

Det var ett 40-tal föreningsmedlemmar som samlades under torsdagskvällen i Liljas Arena för Nybro Vikings IFs årsmöte. Nedan följer en sammanfattning!

Det var en speciell kväll då vi just nu lever i en tid med coronapandemi och samtidigt måste föreningens ledning arbeta för en ny säsong i Liljas Arena. Alla medverkande visade fin respekt mot varandra och höll avstånd enligt de restriktioner som finns. Kvällen började med att avgående Styrelseordförande Krister Engdahl tillsammans med Klubbchefen Rasmus Aro hälsade alla varmt välkomna till årsmötet och informerade kort om det gångna verksamhetsåret 2019/20 samt blickade framåt mot 2020/21.

Årsmötet öppnades och Stig Davidson valdes till årsmötesordförande och till hans hjälp som sekreterare valdes Rasmus Aro. Sedvanliga årsmötesförhandlingar avklarades och föreningen visade ett resultat om 692 566 kronor vilket betyder att föreningen har ett eget kapital om 897 204 kronor. Valberedningens förslag till styrelse röstades igenom. Till ordförande valdes Kim Ahlqvist (tidigare vice ordförande, 1 år) och till vice ordförande valdes Kerny Johansson (tidigare ledamot, 2 år). Till styrelseledamöter valdes Roland Johansson (omval, 2 år), Tobias Svanström (omval, 2 år), Carl-Oscar Carlsson (omval, 2 år), Märit Truuts (omval, 1 år), Johan Gunnarsson (nyval, 1 år), Hannah Lundberg (nyval, 1 år) och Pär Knutsson (nyval, 1 år). Krister Engdahl, Susanne Lundberg, Leif Olson och Martin Persson tackades av från den gamla styrelsen och även Jan-Åke Karlsson tackades av efter 15 år i föreningen som säljare. Till valberedning valdes Peter Aro, Claes Borgh och Per-Erik Åberg, samtliga omval.

När årsmötet avslutades stod det ytterligare ett par punkter på programmet. Klubbchef Rasmus Aro, Huvudtränare Mikael Tisell och Assisterande tränare Nicklas Vikström gick igenom lagbygget inför kommande säsong och svarade på frågor kring detta. Nästa punkt på schemat handlade om föreningens ungdom- och juniorverksamhet där ungdomsansvarige Märit Truuts berättade hur läget ser ut där samt så avslutade nya ordföranden Kim Ahlqvist med att presentera sig.

Nybro Vikings vill rikta ett Stort Tack till alla medlemmar som kom på årsmötet samt för respekt mot varandra kring att hålla avstånd i och med coronapandemin!