Till toppen
Nybro VikingsNybro
Vikings IF

Supporterspelaren

11801 kr

200000 kr

Årsmöte 2019 – Sammanfattning

Årsmöte 2019 – Sammanfattning

Publicerat

Det var ett sextiotal föreningsmedlemmar som samlades under onsdagskvällen på Liljas Bil i Nybro för Nybro Vikings IFs årsmöte. Nedan följer en sammanfattning.

Styrelseordförande Krister Engdahl och Klubbchefen Rasmus Aro hälsade alla varmt välkomna till årsmötet och informerade om det gångna verksamhetsåret 2018/19 samt blickade framåt mot 2019/20. Årsmötet öppnades och Nils-Erik ”Pigge” Gustafsson valdes till årsmötesordförande och till hans hjälp som sekreterare valdes Rasmus Aro. Sedvanliga årsmötesförhandlingar avklarades och föreningen visade ett resultat om 17 194 kronor vilket betyder att föreningen har ett eget kapital om 204 638 kronor. Valberedningens förslag till styrelse röstades igenom. Till ordförande valdes Krister Engdahl (omval) och till vice ordförande valdes Kim Ahlqvist (nyval). Till styrelseledamöter valdes Susanne Lundberg (omval), Märit Truuts (omval), Carl-Oscar Carlsson (omval), Roland Johansson (omval), Leif Olson (omval), Kerny Johansson (nyval), Tobias Svanström (nyval) och Martin Persson (nyval). Anders Westring, Daniel Holm och Per Wallin tackades av från den gamla styrelsen. Till valberedning valdes Peter Aro, Claes Borgh och Per-Erik Åberg, samtliga nyval. Stig Davidson, Björn Mellström och Kim Ahlqvist tackade för sin tid i valberedningen. Det delades ut ett hederspris under kvällen. Inge Adolfssons hederpris tilldelades Johan Hermansson som genom många, många år bidragit med väldigt mycket till föreningen.

När årsmötet avslutades stod det ytterligare två punkter på programmet. Sportgruppsrepresentanter gick igenom lagbygget inför kommande säsong och svarade på frågor kring detta. Nästa punkt på schemat handlade om föreningens ungdom- och juniorverksamhet där ungdomsansvarige Märit Truuts berättade om detta.

Nybro Vikings IF vill också rikta ett Stort Tack till Liljas Bil som ställde upp med lokal och tilltugg!